top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

VOORWAARDEN

WEBSITE-EIGENAAR, HET AANBOD EN DE BINDENDE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Scarpina NV. In deze Algemene voorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet waaronder u gebruik kunt maken van onze website en diensten zoals die door ons worden aangeboden. Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid om onze collectie schoenen, kleding, tassen en accessoires te zien en / of te bestellen. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website van onze service, gaat u ermee akkoord dat u onze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

WIE MAG ONZE WEBSITE GEBRUIKEN?

Om onze website te gebruiken en / of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied hebben bereikt, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze voorwaarden als bindend middel aan te gaan.

BELANGRIJKE COMMERCIËLE VOORWAARDEN DIE AAN KLANTEN WORDEN AANGEBODEN

Wanneer u een item koopt, gaat u ermee akkoord dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat u zich ertoe verbindt om het te kopen: (ii) u een juridisch bindend contract aangaat om een ​​item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en u voltooit het betalingsproces bij het afrekenen. Alle producten blijven eigendom van Scarpina totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De prijs die van toepassing is, is de prijs die is ingesteld op de datum waarop u uw bestelling plaatst. Verzendkosten en betalingskosten worden erkend voordat de aankoop wordt bevestigd. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming van de ouders hebben om bij Scarpina te kopen. Alle overdrachten die via Scarpina worden uitgevoerd, worden afgehandeld en afgehandeld via speciale gateways van derden om uw bescherming te garanderen. Kaartinformatie wordt niet opgeslagen en alle kaartinformatie wordt verwerkt via SSL-codering. Lees de algemene voorwaarden van de betalingsgateway die voor de transactie is gekozen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de uitgevoerde transacties. De prijzen die wij hanteren voor het gebruik van onze diensten / voor onze producten staan ​​vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die onbedoeld kunnen optreden. Houd er rekening mee dat er lokale kosten (omzetbelasting, douanerechten) kunnen optreden, afhankelijk van uw regio en lokale douanerechten. Deze kosten zijn voor eigen rekening van de klant.

BEHOUD VAN RECHT OM HET AANBOD TE WIJZIGEN

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de services/producten/prijzen wijzigen; stoppen met het leveren van de services/producten of functies van de services die we aanbieden; of limieten instellen voor de services/producten. We kunnen de toegang tot de services permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DIENSTEN EN PRODUCTEN

Als we een geldige garantieclaim ontvangen voor een product dat u bij ons heeft gekocht, zullen we het betreffende defect naar onze leveranciers sturen. Scarpina NV is niet verantwoordelijk voor herstellingen. Als we het product niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, wordt de klant bijgewerkt en wordt het product naar de fabriek van de leverancier gestuurd.

EIGENDOM VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM, AUTEURSRECHTEN EN LOGO'S

De service en alle materialen daarin of die daardoor worden overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van Scarpina NV. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze voorwaarden geacht een licentie te creëren in of onder dergelijke intellectuele eigendomsrechten, en u stemt ermee in om niet te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken daarvan maken.

RECHT OM GEBRUIKERSACCOUNT OP TE SCHORTEN OF TE ANNULEREN

We kunnen uw toegang tot de service permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u naar onze eigen mening enige bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U kunt het gebruik van uw account en / of andere services op elk moment stopzetten en verzoeken om uw account en / of services te annuleren. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, zullen dergelijke abonnementen pas worden beëindigd na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor u al hebt betaald.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Scarpina NV te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of kosten (inclusief advocatenkosten), tegen hen ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal Scarpina NV in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Scarpina NV geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service/producten; en (iii) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

RECHT OM VOORWAARDEN TE WIJZIGEN EN AAN TE PASSEN

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen belang te wijzigen. Daarom dient u deze pagina's regelmatig te bekijken. Wanneer we de voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de voorwaarden. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of openen (of blijven openen).

PROMOTIONELE E-MAILS EN INHOUD

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Door de Algemene voorwaarden van Scarpina te accepteren, gaat u akkoord met het bovenstaande. Als u dergelijke promotiematerialen of mededelingen niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit op elk moment laten weten via e-mail: info@scarpina.be.

VOORKEUR VOOR RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze Algemene voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden geboden, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en / of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten, uitsluitend en exclusief in overeenstemming met de interne materiële wetten. van België, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. Alle dergelijke claims en geschillen zullen worden ingediend, en u stemt er hierbij mee in dat hierover uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank.

RETOUR- & TERUGBETALINGSBELEID

Neem contact op met Scarpina NV voordat u een artikel retourneert. Het product moet in een nieuwe en originele staat verkeren. Als het product beschadigd of gebruikt is, wordt het product niet terugbetaald. Stuur het onbeschadigd product binnen 14 dagen na ontvangst van het product terug per post of lever het af bij Scarpina samen met de meegeleverde accessoires en verpakking, samen met de originele bon (of cadeaubon), en we zullen het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van op de oorspronkelijke betaalmethode. De terugbetaling neemt ongeveer 10 werkdagen in beslag afhankelijk van uw bank. De klant is verantwoordelijk voor de betaling van de retourzending van het product aan Scarpina. Retourneren in de winkel zelf is gratis. Voor pakketten die niet binnen 14 dagen op uw postkantoor zijn afgehaald, behoudt Scarpina zich het recht voor u administratiekosten in rekening te brengen ter dekking van de administratieve kosten van retourzendingen en vrachtbedrijven. Houd bovendien rekening met het volgende: (i) Producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waarin ze oorspronkelijk zijn gekocht; en (ii) de volgende producten komen niet in aanmerking voor retournering: producten die die tijdens de solden periode gekocht worden of via de sale/stocksale categorie op de website.

KLANTENSERVICE &CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op +32 (0) 11 68 61 82 of een e-mail sturen naar: info@scarpina.be

Scarpina NV
Aflever- en retouradres:
Scarpina NV
Stapelstraat 72-74
3800 Sint-Truiden
België
BTW-nummer: BE 0423.854.168
Telefoon: +32 (0) 11 68 61 82
E-mailadres: info@scarpina.be

Retourbeleid
bottom of page